Anna Maria Wesołowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku
Mentor w VII edycji projektu mentorskiego 2019/2020

Preferowana forma i miejsce spotkań: 
Możliwa ilość podopiecznych w tej edycji: 

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Łódzka sędzia, 28 lat orzekała w sprawach karnych. Ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym, Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów, w ramach edukacji prawnej. Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół. Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”. Członek Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.