dr Barbara Mrozińska-Badura

Prezes Zarządu Telewizji TOYA
Mentor w VII edycji projektu mentorskiego 2019/2020

Preferowana forma i miejsce spotkań: 
Możliwa ilość podopiecznych w tej edycji: 

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Z wykształcenia socjolog kultury. Certyfikowany trener-wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi firmy Ernst&Young ( obecnie EY). Dziennikarka, ekspert w dziedzinie mediów, autorka kilkunastu projektów telewizyjnych.
Przez siedemnaście lat wykładowca socjologii i metodologii badań społecznych na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie wykładowca w niepublicznych szkołach wyższych. Od 1997 roku kieruje Telewizją TOYA, jest prezesem Zarządu i redaktorem naczelnym stacji. W 2008 r. odznaczona przez Radę Miasta Łodzi odznaką „ Za zasługi dla Miasta Łodzi”.