Jacek Podgórski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, oraz szereg szkoleń z zakresu finansów oraz zarządzania. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym pracując dla Petrobank (obecnie Nordea Bank Polska). W latach 1997-2004 pracował dla Grupy Pekao SA., gdzie m.in. piastował funkcję wiceprezesa ds. finansowych w Pekao Development oraz Pekao Leasing. W obu spółkach był odpowiedzialny za wprowadzenie zmian systemowych zwiększających efektywność prowadzonej działalności. Pracę dla Grupy PKN Orlen rozpoczął w Orlen Asfalt. Od 2007 roku był członkiem zarządu Basell Orlen Polyolefins, zarządzał pracami departamentu finansów, księgowości i IT. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA.