Joanna Rzeźniczak

Prezes Zarządu Business Suport Solution SA
Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Łódź 

Doświadczony i wszechstronny manager, ekspert outsourcingu zaawansowanych usług finansowo-księgowych.  
 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku „Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczym. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz FCCA (Fellow of Chartered Certified Accountant).

W latach 1999 – 2011 zdobywała doświadczenie audytorskie oraz doradzała klientom w jednej z największych na świecie firm konsultingowych – Deloitte Audyt.  Od czerwca 2011 r. jest związana z BSS SA, gdzie wcześniej pełniła obowiązki Dyrektora ds. Strategii  i Rozwoju.  Kierując Działem Business Development odpowiadała między innymi za przygotowanie planów rozwoju Spółki, opracowywanie strategii marketingowej firmy  oraz planów sprzedaży, koordynację projektów akwizycyjnych oraz projektów typu due diligence. W kwietniu 2014 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu BSS SA odpowiedzialnego za pion finansowy, a od września 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.