Krzysztof Dudek

Dyrektor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Łódź 

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką. Był wiceprzewodniczącym NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał również w krajowych władzach Zrzeszenia. Działał w Pomarańczowej Alternatywie. Jako członek organizacji opozycyjnych był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Pełnił urząd radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zasiadał w Komisji Kultury, Nauki i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Należał do Prawa i Sprawiedliwości, jednak w grudniu 2007 odszedł z tej partii i jej klubu radnych oraz współtworzył wspólnie z radnymiPrawicy Rzeczypospolitej Łódzki Klub Chrześcijańsko-Konserwatywny. Przystąpił do stowarzyszenia Ziemia Łódzka XXI, zasiadał także w radzie ruchu Polska XXI. W 2009 przeszedł do klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Od marca 2007 do lutego 2016 był dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator akcji społecznych: „Pamiętam. Katyń 1940”, „Prawo do kultury”, „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Od 1 lipca 2016 r. pełni obowiązki Dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.