Awans Uniwersytetu Łódzkiego w Rankingu Perspektyw

Już po raz 18. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy. W tym roku, Uniwersytet Łódzki awansował na miejsce 15. Łącznie w rankingu oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów.

Uczelnie zostały ocenione również w swoich kategoriach: uniwersytety, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uczelnie pedagogiczne, uczelnie medyczne, uczelnie ekonomiczne oraz akademie wychowania fizycznego. W kategorii Uniwersytety, nasza uczelnia uplasowała się na wysokim, 6 miejscu.

Bardzo dobrym wynikiem możemy również pochwalić się w Rankingu Kierunków Studiów. 5 miejsca zajęły: Wydział Prawa i Administracji (kierunek Prawo), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (kierunek Socjologia) oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (kierunek Stosunki międzynarodowe).

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Kryteria przyjęte podczas oceny to: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Ranking przygotowywany jest z myślą, aby wskazać te uczelnie, które kształcą na najwyższym poziomie i najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie.

Z całym rankingiem można zapoznać się na stronie Perspektyw.

Żródło: Centrum Promocji UŁ

Tagged .