Polityka Prywatności

Uniwersytet Łódzki i Klub Absolwenta szanują prawo użytkowników do prywatności, stosując odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne starają się zapewnić ochronę danych osobowych przed dostępem dla osób trzecich.

Rejestracja i dane osobowe

Zamówienie Karty Absolwenta wymaga rejestracji w Aplikacji ABSOLWENT UŁ lub za pośrednictwem Formularza on-line. Przy rejestracji należy podać dane osobowe, takie jak np.: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, płeć, czy też login i hasło lub inne niezbędne informacje do zamówienia Karty Absolwenta w Aplikacji lub Formularzu on-line. Przy rejestracji należy też, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Klubu Absolwenta. Poza Kartą Absolwenta, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji korzystania z innych usług jak np. newsletter lub przy okazji organizowania okolicznościowych akcji/wydarzeń.

Uniwersytet Łódzki informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu, chyba że dane są przetwarzane w ramach konkretnych usług realizowane są na rzecz innych podmiotów – w takim wypadku UŁ świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą w Łodzi przy
Narutowicza 68. Więcej danych kontaktowych na stronie Kontakt.

2. Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Łódzkim jest Pan Piotr Topolski, e-mail: iod@uni.lodz.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udzielasz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Karty Absolwenta, tj. dane personalne (nazwisko i imię, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu) i informacje o ukończonych studiach, a także adres poczty elektronicznej oraz nazwa wydziału, kierunek i rok ukończenia studiów, będą przetwarzane za Twoją zgodą w celu uczestnictwa w inicjatywach Programu Klubu Absolwenta i wydania Karty Absolwenta.

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach Klubu Absolwenta, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.

6. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Karty Absolwenta będą również przetwarzane za Twoją zgodą w celu przesyłania newslettera Klubu Absolwenta w zakresie: informacji zamieszczanych na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl lub w aplikacji Absolwent UŁ.

7. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania Ci newslettera, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w punkcie 6.

8. Dane osobowe określone w pkt. 4 zawarte na koncie użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu www.absolwent.uni.lodz.pl. Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta”, na adres absolwent@uni.lodz.pl.

9. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przypisanego do newslettera Klubu Absolwenta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera. Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody”, na adres absolwent@uni.lodz.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji w treści newslettera.

10. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Masz również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Zbieranie informacji o użytkownikach jest również często realizowane z wykorzystaniem mechanizmu „cookies”. Strona Klubu Absolwenta używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy z Państwa może zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć ich działanie w przeglądarce.