Program Absolwent VIP

Tradycją najbardziej prestiżowych szkół wyższych na świecie jest budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z absolwentami oraz zachęcanie ich do powrotu do macierzystej uczelni poprzez udział w różnorodnych inicjatywach i wydarzeniach. Uniwersytet Łódzki od dawna obserwuje te trendy. Idąc w ślady zagranicznych uczelni, realizuje program „Absolwent VIP” skierowany do grona najwybitniejszych wychowanków Uczelni – ekspertów, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu i sztuki. Absolwenci i studenci to największa siła Uniwersytetu Łódzkiego, budująca jego tożsamość i wspierająca rozwój.

Absolwent VIP to autorska i innowacyjna inicjatywa Uniwersytetu Łódzkiego w ramach której przewidziano  m.in. projekt mentorski dla najzdolniejszych studentów UŁ, cykliczne spotkania i wykłady eksperckie Absolwentów VIP, a także wydarzenia specjalne, takie jak Światowy Zjazd Absolwentów w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, który miał miejsce 22 maja 2015 r.

Podczas regularnie organizowanych spotkań zaproszeni wybitni absolwenci przyjmują z rąk Rektora prestiżowy tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego”, a także – zamiast typowej statuetki – ceramiczne jabłko, mające symbolizować, że absolwent jest wspaniałym owocem Uniwersytetu Łódzkiego oraz zwiastować owocną współpracę absolwenta z uczelnią.

Poprzez aktywne działanie, ciekawe inicjatywy oraz zacieśnienie współpracy z przedstawicielami otoczenia biznesowego, Uniwersytet Łódzki pragnie umocnić wspólnotę wybitnych absolwentów oraz włączyć ich w proces wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.