PROJEKT MENTORSKI

Głównym założeniem inicjatywy jest włączenie wybitnych Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów. Absolwenci VIP odgrywający rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju. Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in. takich jak: Accenture, Deloitte, KGHM, Grupa Azoty, Amcor czy PKO BP S.A.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

  • wyznaczenie realistycznych i ambitnych planów zawodowych
  • określenie mocnych i słabych stron studenta
  • motywacja do rozwoju kariery zawodowej
  • wsparcie w realizacji własnych celów
  • wiedza na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju