Harmonogram

 

Edycja 2017/2018

MENTORZY

Do udziału w projekcie w roli mentorów zapraszamy osoby uhonorowane przez Uczelnię tytułem Absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego


REKRUTACJA STUDENTÓW

Wszystkich aktualnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych udziałem w projekcie mentorskim zachęcamy do udziału w procesie rekrutacji, który składa się z 2 etapów.

Etap I:

W pierwszym kroku zapoznaj się z sylwetkami mentorów.

Następnie wypełnij aplikację on-line oraz prześlij CV. W formularzu należy wskazać maks. 3 preferowanych mentorów. Wskazanie ma jednak charakter informacyjny i nie gwarantuje przypisania do wybranego mentora.

Termin zgłoszeń studentów trwał do 30 listopada 2017 r., godz. 23:59!

Etap II:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci będą dopasowywani do poszczególnych mentorów. W wybranych przypadkach kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kluczowe dla oceny poszczególnych kandydatów będzie uzasadnienie chęci udziału w projekcie mentorskim.

Dodatkowe kryteria oceny to między innymi wyniki w nauce, aktywność społeczna, zainteresowania, kreatywność w rozwiązywaniu zadań problemowych.

Etap dopasowywania studentów do mentorów zakończy się ok. 3 grudnia 2017 r.


REALIZACJA PROCESU MENTORINGOWEGO

Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń 2018 – czerwiec 2018.

Uroczysta inauguracja V edycji projektu odbyła się 7 grudnia br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi. 


KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. 42-635-41-76, 42-635-41-67, e-mail: absolwent@uni.lodz.pl).