WYKŁADY EKSPERCKIE

Wykłady Eksperckie to jedna z inicjatyw realizowanych w ramach programu Absolwent VIP UŁ. Są to cykliczne spotkania z Absolwentami VIP naszej Uczelni – uznanymi osobistościami m. in. ze świata polityki, nauki, biznesu, czy sztuki – podczas których podejmowane są tematy związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie.

Zaproszenia na Wykłady Eksperckie trafiają za każdym razem do wszystkich wyróżnionych tytułem „Absolwent VIP UŁ”, ale mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Wykład Ekspercki to okazja do osobistego spotkania się z najwybitniejszymi absolwentami naszej Uczelni.

Anna Maria Wesołowska: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego Wykład Ekspercki Absolwent VIP

W dniu 17 listopada br. o godz. 17:30 w Pałacu Biedermanna odbędzie się kolejny Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Tym raz gościem Uczelni będzie sędzia Anna Maria Wesołowska, absolwentka Wydziału Prawa i […]

Wykład Ekspercki Absolwent VIP – Jakub Zabłocki

29 października 2016 r. odbył się VIII Wykład Ekspercki Absolwent VIP z udziałem Jakuba Zabłockiego – jednego z najmłodszych polskich milionerów (40 lat), pomysłodawcy i współzałożyciela X-Trade Brokers – największego w Europie Środkowej domu maklerskiego oferującego klientom możliwość inwestowania w waluty, akcje […]