WYKŁADY EKSPERCKIE

Wykłady Eksperckie to cykliczne spotkania z Absolwentami VIP naszej Uczelni, podczas których podejmowane są tematy związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście wyzwań gospodarczych i geopolitycznych oraz globalnych trendów w zmieniającym się świecie. Wykłady Eksperckie to także znakomita okazja do osobistego spotkania się z najwybitniejszymi absolwentami UŁ. Zaproszenia na Wykłady Eksperckie trafiają za każdym razem do wszystkich wyróżnionych tytułem „Absolwent VIP UŁ” (ok. 200 osób), ale mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Wykłady Eksperckie (ok. 45 min.) odbywają się zwykle ok. godz. 17:30 w kameralnych wnętrzach Pałacu Biedermanna w Łodzi. Dotychczas odbyło się 13 Wykładów Eksperckich:

2013

 • Pana Krystiana Bestrego - Dyrektora Infosysu BPO EMEA, 25 listopada 2013 r.
  Wykład pt. „Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako klucz do rozwoju polskiej gospodarki w czasach kryzysu”

2014

 • Pana Jarosława Kroca - Prezesa Accenture w Polsce, 26 lutego 2014 r.,
  Wykład pt. „Ewolucja metod współpracy banku z klientem"
 • Pana Konrada Pokutyckiego - Prezesa Zarządu BSH, 8 kwietnia 2014 r.,
  Wykład pt. „Po co kupować przedsiębiorstwa?”

2015

 • Pana Jerzego Czubaka - członka kierownictwa Amcor Ltd., Dyrektora Operacyjnego Amcor Tobacco Packaging,
  26 marca 2015 r.
  Wykład pt. „Moralność kapitalizmu na przykładzie działalności firmy Amcor Ltd.”
 • Pana Jakuba Zabłockiego - pomysłodawcy i współzałożyciela X-Trade Brokers, 29 października 2015 r.
  Wykład pt. „Ryzykować trzeba umieć"

2016

 • Pana dra Tomasza Orłowskiego - ambasadora RP  w Rzymie, 25 kwietnia 2016 r.
  Wykład pt. „Rola dyplomacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku”
 • Pana Bartłomieja Cyganka - Dyrektora Personalnego Amcor, 19 maja 2016 r.
  Wykład pt. „Kariery międzynarodowe Polaków na przykładzie koncernu Amcor.
  Przykłady oraz opinie senior managerów Amcor o Polakach jako pracownikach globalnego rynku pracy”
 • Pana dra hab. Kazimierza M. Ujazdowskiego, prof. UŁ - posła do Parlamentu Europejskiego, 16 listopada 2016 r.
  Wykład pt. „Ufać sobie i Europie.Rozważania o polityce polskiej w UE”

2017

 • Pana Janusza Reitera - byłego ambasadorem RP w RFN i USA, 19 czerwca 2017 r.
  Wykład pt. „Polska - Niemcy - Europa”
 • Pani Anny Marii Wesołowskiej - eksperta od przestępczości zorganizowanej, współautorki ustawy o świadku koronnym, członkini Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członkini Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, 17 listopada 2017 r.
  Wykład pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego”

2018

 • Pana Pawła Kowala - adiunkta w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownika Kolegium Europejskiego w Natolinie, 6 czerwca 2018 r.
  Wykład pt. „Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską”
 • Pana Adama Krasonia – Prezesa Zarządu PwC Polska, Wykład pt. „#FutureIsNow. Jak nadążyć za rzeczywistością?”

2019

 • Pana Andrzeja Sapkowskiego - polskiego pisarza fantasy, z wykształcenia ekonomisty, twórcy postaci wiedźmina, najczęściej po Lemie tłumaczonego polskiego autora fantastyki, 18 kwietnia 2019 r.
  Spotkanie autorskie
 • Pana prof. Witolda Orłowskiego - głównego doradcę ekonomicznego PwC, 24 października 2019 r.
  Wykład pt. „Gospodarka światowa – nadchodzą rewolucyjne zmiany”

Anna Maria Wesołowska: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego Wykład Ekspercki Absolwent VIP

W dniu 17 listopada br. o godz. 17:30 w Pałacu Biedermanna odbędzie się kolejny Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Tym raz gościem Uczelni będzie sędzia Anna Maria Wesołowska, absolwentka Wydziału Prawa i […]