Stypendia Santander Universidades (I Nabór wniosków) Lista laureatów:

Komisja Stypendialna Stypendiów Santander Universidades na Uniwersytecie Łódzkim
wyłoniła laureatów stypendiów.

Informujemy, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Stypendialna zdecydowała o przyznaniu jednorazowych stypendiów w kwocie 2 500,00 zł następującym osobom:

Studenci I i II stopnia:

 1. Tim Artur
 2. Pilichowska Klaudia
 3. Barłoga Lidia
 4. Podrażka Marcin
 5. Olejniczak Maria
 6. Drelich Iwona
 7. Ziarkowski Marcin
 8. Gajda Mateusz
 9. Kraśniewski Marcin
 10. Góralczyk Aleksandra
 11. Adamczyk Paulina
 12. Iwan Przemysław
 13. Gwiaździński Emilian
 14. Ozimek Anna
 15. Renosik Sylwia

Studenci III stopnia:

 1. Modliński Artur
 2. Palczewska Anna
Tagged .