Wykład Ekspercki Absolwent VIP – dr Jakub Wiśniewski

Wykład pt.: „Polskie dylematy w obliczu kryzysu cywilizacji zachodniej” odbył się się 5 marca 2015 r. w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 3/5 w Łodzi. Wygłosi go dr Jakub Wiśniewski, Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).