Wykład Ekspercki Absolwent VIP – Krystian Bestry

W poniedziałek 25 listopada 2013 r. odbył się, w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biedermanna, pierwszy Wykład Ekspercki Absolwent VIP. Gościem honorowym był Krystian Bestry Dyrektor Zarządzający Infosys BPO EMEA, Wiceprezes ABSL, który ukończył Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ. Promotorem jego pracy magisterskiej poświęconej audytowi sprawozdania finansowego cash-flow była prof. Ewa Śnieżek.

Przybyłych gości, w tym menedżerów wielu firm współpracujących z naszą Uczelnią przywitał Rektor UŁ, prof. Włodzimierz Nykiel, który na koniec swego wystąpienia wręczył prelegentowi honorowe wyróżnienie Absolwent VIP. Pani prof. Ewa Śnieżek, jako promotor pracy dyplomowej, w kilku ciekawych anegdotach opowiedziała o Krystianie Bestrym jako swym magistrancie. Były one oparte nie tylko na wspomnieniach, ale przede wszystkim na notatkach pani profesor, jakie znalazła w swym domowym archiwum. Już wtedy zauważyła inteligencję oraz silną osobowość swego podopiecznego. Cechy te niewątpliwie pozwoliły mu osiągnąć tak duży sukces zawodowy.

Punktem kulminacyjnym spotkania był wykład „Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako klucz do rozwoju polskiej gospodarki w czasach kryzysu”. Pan Krystian Bestry przedstawił w nim na przykładzie firmy Infosys, duże możliwości rozwoju centrów usług biznesowych w Polsce, co daje wiele tysięcy miejsc pracy. Już dziś jesteśmy krajem, w którym rozwój tej branży gospodarki jest jednym z najdynamiczniejszych na świecie. Wiele światowych potentatów szuka nowych miejsc do lokalizacji swych biur, lub rozbudowuje już istniejące. Przykład Infosysu jest tu znamienny. Tylko w tym roku firma planowała zwiększyć swe zatrudnienie o ok. 200 osób, a do końca września 2015 r. planuje zatrudnić kolejnych 260 pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia dostępną tutaj.