Bartłomiej Cyganek

Dyrektor Personalny Amcor
Mentor w VII edycji projektu mentorskiego 2019/2020

Preferowana forma i miejsce spotkań: 
w miejscu pracy Mentora / na Uniwersytecie Łódzkim / w miejscu uzgodnionym z Mentee / online (np. Skype, FaceTime, VideoCall)

Możliwa ilość podopiecznych w tej edycji: 1

Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ. Posiada ponad 15 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami w międzynarodowych firmach produkcyjnych B2B (Amcor i Philips). Jako Dyrektor Personalny uczestniczył w wielu projektach zarówno lokalnych w Polsce jak i międzynarodowych (budowa i rozbudowa zakładów produkcyjnych, restrukturyzacja, tworzenie i wdrażanie modeli kompetencyjnych dla pracowników różnego szczebla itp.).
Specjalizuje się w tworzeniu modeli HR wspierających realizację celów biznesowych firm. Zarządzał funkcją HR w Polskich zakładach Amcor, kolejno obejmując odpowiedzialność za funkcję HR w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w jednej z dywizji firmy Amcor (Turcja, Rosja Czechy, Polska, Niemcy i Belgia) a następne Europy Zachodniej (Francja, Szwajcaria, Belgia, Włochy).
Obecnie, jako Dyrektor Personalny jest członkiem HR Leadersip Team dla biznesu Amcor w EMEA i odpowiada za HR w nowo przejętych zakładach produkcyjnych w RPA oraz funkcje centralne koncernu takie jak sprzedaż, finanse i IT.
Równolegle do swych obowiązków w Amcor, przez 5 lat, pełnił funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Regionu Łódzkiego.