Bożena Ziemniewicz

Prezes BRITISH CENTRE
Mentor w VII edycji projektu mentorskiego 2019/2020

Preferowana forma i miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora
Możliwa ilość podopiecznych w tej edycji: 1

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Handel Zagraniczny. Jako studentka prowadziła Studenckie Studium Wiedzy Międzynarodowej, zapraszając do współpracy wybitnych znawców tej tematyki. Należała również do Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ. Podczas studiów zdała egzaminy państwowe z języka angielskiego i rosyjskiego oraz egzaminy wewnętrzne z języka włoskiego i hiszpańskiego. Dwukrotnie uzyskała prawo wyjazdu na praktyki zagraniczne (1978 Bologna, Włochy; 1979 Lubliana, Jugosławia).

W 1980 podjęła pracę w centrali handlu zagranicznego Warimex – Wifama. Po uzyskaniu stypendium doktoranckiego podjęła studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Ekonomicznych UŁ. Wprowadzenie stanu wojennego i odejście z Uniwersytetu Łódzkiego promotora prof. W. Trzeciakowskiego uniemożliwiły ich ukończenie.

W latach 1989-2000 kierowała szkołą językową MODUS, a w latach 1999-2000 była dyrektorem Gimnazjum Językowo-Informatycznego MODUS. Jednocześnie w 1993 podjęła trud uruchomienia szkoły językowej BRITISH CENTRE, którą również od początku do chwili obecnej kieruje. W tym czasie BRITISH CENTRE uzyskało na rynku pozycję lidera i jest jedną z najlepszych i największych szkół językowych. W 2013 uzyskało status Centrum Egzaminacyjnego autoryzowanego przez najstarszą instytucję egzaminacyjną świata w ramach Cambridge University. Warto odnotować, że w województwie łódzkim są tylko dwa takie centra: jedno na Uniwersytecie Łódzkim, a drugie – właśnie BRITISH CENTRE.

BRITISH CENTRE – firma szkoleniowa o trzech filarach:

 • Szkoła Języków Obcych
 • Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English
 • BC Training – szkolenia, coaching, doradztwo

Oprócz zarządzania firmą BRITISH CENTRE pracuje jako trener, coach i doradca biznesowy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, etykiety w życiu i biznesie oraz komunikacji interpersonalnej. Jest wartościowym doradcą biznesowym i marketingowym, szczególnie dla start-upów, bowiem doskonale zna rynek łódzki i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, skracając okres dojrzewania firmy. Ceni marketing tradycyjny i relacyjny, a zwłaszcza budowanie własnej sieci kontaktów.

Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżniona odznaką PRIMUS INTER PARES za osiągnięcia w czasie studiów 1980 1978-1979
 • dwukrotna laureatka nagrody ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk
 • laureatka nagrody Złoty Flipchart za zasługi dla środowiska firm szkoleniowych
 • laureatka plebiscytu Kobieta Roku 2011 – Kobieta Przedsiębiorcza
 • laureatka nagrody za kreatywność i inspirację dla innych „Kobieta Kreuje” 2012
 • nagrodzona medalem „60-lecia Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa”
 • Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2014
 • Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego 2014
 • Businesswoman Roku 2015 – tytuł magazynu „Businesswoman & Life”
 • Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej
 • nominacja do tytułu Menedżer Roku Województwa Łódzkiego 2015
 • Brązowy Krzyż Zasługi 2016
 • WIOSŁO BIZNESU - Nagroda Gazety Wyborczej dla kobiety sukcesu 2018

Działalność polityczna i samorządowa:

 • członkini Platformy Obywatelskiej RP
 • udział w wyborach samorządowych 2010
 • udział w wyborach parlamentarnych 2011
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2011
 • wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu
 • członki Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
 • członkini Komisji Rewizyjnej
 • udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
 • udział w wyborach samorządowych 2014
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
 • członkini Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
 • członkini Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
 • członkini Komisji Odznaki Honorowej Województwa Łódzkiego
 • koordynator Klubów Obywatelskich w regionie łódzkim

Działalność publiczna:

 • wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
 • wiceprzewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • członkini Rady Społecznej Szpitala im. Kopernika
 • członkini Rady Programowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
 • członkini Konwentu Uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • członkini Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ
 • członkini Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej

Działalność społeczna:

Organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz przedsiębiorców i rozwoju ekonomicznego:

 • Polska Izba Firm Szkoleniowych – wiceprezes zarządu w latach 2009-2010, od 2007 do chwili obecnej Pełnomocnik Zarządu PIFS w województwie łódzkim
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – od 2009, członek Prezydium Rady od 2012, wiceprezes zarządu ŁIPH od 2016
 • Klub 500-Łódź Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm – od 2011, członek Zarządu od 2013, wiceprezes zarządu od 2014
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź – członek Zarządu

Organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Lifelong Learning – prezes zarządu od 2007
 • Międzynarodowe Forum Kobiet od 2009
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet od 2010
 • Międzynarodowa sieć Language Rich Europe – ekspert od 2012
 • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – członek zarządu od 2012
 • Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”

Od 2013 roku prowadzi ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY – projekt autorski, którego istotą są spotkania wybitnych postaci życia gospodarczego i politycznego ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli świata nauki. Spotkania sprzyjają integracji tych środowisk, pogłębianiu wiedzy na tematy ekonomiczne i poznawaniu ważnych zagadnień gospodarczych.

Dotychczas Salon gościł wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich wicepremierów i ministrów, europarlamentarzystów, posłów na Sejm RP i senatorów, wiceprezydentów miast i wybitne postaci z organizacji pozarządowych.

Udział w przedsięwzięciach dotyczących funduszy unijnych w obszarze projektów miękkich:

 • Zespół ds. uproszczeń PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS
 • Krajowa Sieć Tematyczna w dwóch obszarach: Adaptacyjność oraz Edukacja i szkolnictwo wyższe w latach 2009-2011
 • Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego 2010-2016
 • Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych PARP