Janusz Idczak

General Manager Poland & Baltics JACOBS DOUWE EGBERTS
Mentor 2019/2020

Miejsce spotkań:  w miejscu uzgodnionym z Mentee – Warszawa, rzadziej Łódź
Meeting place: in a place agreed with Mentee – Warsaw, less Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English 

[ENG BELOW]

Janusz Idczak w październiku 2019 r. objął stanowisko General Manager Poland & Baltics w JACOBS DOUWE EGBERTS. 

W latach lip 2017 - wrz 2019 pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego na Polskę i Kraje Bałtyckie w Mondelēz International, firmie oferującej konsumentom takie marki jak Milka, Oreo, Prince Polo czy belVita.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży FMCG, zajmując wiele stanowisk w działach Sprzedaży i Marketingu w takich firmach jak Ferrero, Mondelēz czy Jacobs Douwe Egberts. Kierował dużymi zespołami ludzkimi, łącząc umiejętność budowania relacji i motywowania zespołów z osiąganiem celów biznesowych.

Wierzy w siłę pozytywnego nastawienia, zdrowy dystans do wyzwań zawodowych, przewagę potencjału nad doświadczeniem, intuicję w podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem dobrze skalkulowanego ryzyka.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych.


In October 2019 Janusz Idczak took the position of General Manager Poland & Baltics at JACOBS DOUWE EGBERTS.

In the years Jul 2017 - Sep 2019 he worked as the Managing Director for Poland and the Baltic States at Mondelēz International, a company offering consumers such brands as Milka, Oreo, Prince Polo or belVita.

He gained his professional experience in the FMCG industry, holding many positions in Sales and Marketing departments at companies such as Ferrero, Mondelēz and Jacobs Douwe Egberts. He managed large human teams, combining the ability to build relationships and motivate teams with achieving business goals.

He believes in the strength of a positive attitude, a healthy distance to professional challenges, the advantage of potential over experience, intuition in decision making taking into account well-calculated risk.

He is a graduate of the Faculty of Management at the University of Lodz in the field of Human Resources Management in international organizations.