Joanna Podolska-Płocka

Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Łódź

Ukończyła studia filologiczne i kulturoznawstwo. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1991 -2011 pracowała jako dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Łodzi. Od 2011 r. dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Autorka bądź współautorka wielu publikacji książkowych, wystaw i scenariuszy filmowych. Stypendystka Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Fundation Journalists in Europe w Paryżu, The German Marshall Fund of the United States, Waszyngton. Napisała m. in.: Litzmannstadt-Getto – Ślady. Przewodnik po przeszłości oraz Łódź żydowska. Spacerownik. Joanna Podolska jest jedną z inicjatorek organizowanej w Łodzi akcji Kolorowa Tolerancja. Podczas tego corocznego wydarzenia usuwane są obraźliwe napisy na murach, organizowane są m.in. spotkania, wykłady, warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i dla dorosłych, projekcje filmów i spacery tematyczne. Celem akcji jest walka z ksenofobią, nietolerancją, a także prezentacja historycznych korzeni miasta Łódź.