Przemysław Andrzejak

Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Łódź

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na kierunku finanse i rachunkowość, oraz Wydziału Fizyki i Chemii. Ekspert w projektach restrukturyzacji, konsolidacji grup kapitałowych oraz w fuzjach i przejęciach spółek. Doradca w międzynarodowej promocji gospodarczej oraz strategii promocji regionów i miast. Jest także Współtwórcą i Koordynatorem Work and Travel Ameryka STE Columbus Club. Uczestniczy w wielu specjalistycznych warsztatach, min. w szkoleniu „Transfer Technologii w Stanford University”. Członek Rady Fundacji Best Place – European Place Marketing Institute. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, a także członek rad nadzorczych i zarządów spółek. Od 2011 roku Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Prywatnie aktywnie wspiera stowarzyszenia i kluby sportowe, a wolny czas poświęca na doskonalenie umiejętności jeździeckich. Jego pasją jest nurkowanie, turystyka historyczna, a także podróże motocyklem.