Żaneta Leduchowska

Fujitsu EMEIA Finance Services Head
Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Łódź 

Żaneta  Leduchowska – menadżer, mentor, coach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w międzynarodowych organizacjach, z czego 15 lat na stanowiskach kierowniczych i  w środowisko outsorcingu ( SSC i BPO ). Specjalizuje się w obszarze zarządzania operacyjnego, jak również w zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym.

Zaangażowana w programy rozwoju menadżerskiego i talentów, zglebią obszar wykorzystania neuropsychologii w zarządzaniu. Prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach np. „Praca w środowisko międzykulturowym”, „Milenialsi - nasze wyzwanie?” czy „Najlepsze praktyki w Centrach Usług Wspólnych”.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu ze specjalizacją: Rachunkowość i zarządzanie finansami.