Finanse i rozwój osobisty – szkolenia online na WZ

Wydział Zarządzania UŁ poszerza ofertę szkoleń online tym razem oferując specjalistyczne szkolenie z finansów oraz zachęca do rozwoju swoich kompetencji niezbędnych w pracy zdalnej i poznawania nowych narzędzi ułatwiających nową rzeczywistość.

Środki trwałe dla służb technicznych - gdzie i jak wiedza techniczna łączy się z wymogami księgowymi.

Dzięki posiadanej wiedzy i współpracy między różnymi działami w przedsiębiorstwie kwestia klasyfikacji, ujmowani, ewidencji czy wyceny środków trwałych nie będzie już problemem w Twoim biznesie. Dowiedz się, jak służby techniczne powinny wspierać księgowość, aby firma prawidłowo rozliczała środki trwałe i uniknęła negatywnych konsekwencji.

Dążąc do efektywnego wykorzystania zasobów wiedzy w firmie lepiej jest zwrócić uwagę i wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane kwestie księgowe dotyczące obszaru ich specjalizacji, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników technicznych różnych zawodów odpowiadających za nabywanie, budowę i ulepszanie, zarządzanie operacyjne (remonty, konserwacje, likwidacje) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  • osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa;
  • pracowników działów księgowych odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych;
  • głównych księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za organizację efektywnego i skutecznego systemu przepływu informacji oraz realizacji wymogów księgowych w zakresie rachunkowości środków trwałych.

Termin szkolenia: 11 i 14 stycznia 2021, w godz.: 17:00 - 20:00 w aplikacji Teams
Prowadzący: mgr Witold Bojanowski
Cena:
510 PLN
Więcej informacji na: https://bit.ly/3mcCazS


Praca zdalna - efektywne prowadzenie spotkań i negocjacji. Etykieta biznesu online.

Praca zdalna od kilku lat była popularnym trendem zarówno na świecie, jak i w Polsce. W czasach pandemii koronawirusa stała się zawodowym standardem a znajomość etykiety biznesowej w pracy on-line to dziś fundament wizerunku pracownika i jego skuteczności.

Szkolenie pozwoli uczestnikom, dzięki umiejętności lepszej komunikacji on-line i znajomości zasad prowadzenia negocjacji on-line, uzyskiwać lepsze wyniki pracy i realizować założone cele biznesowe.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia mają zapewnić swobodę i dobre samopoczucie w sytuacjach biznesowych w pracy zdalnej.

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników działów sprzedaży i marketingu,
  • pracowników różnych szczebli, którzy chcą poczuć się pewniej podczas spotkań z Klientami, Partnerami czy Inwestorami,
  • wszystkich, którzy dziś pracują zdalnie.


Termin szkolenia: 12 - 13 stycznia 2021 r. w godz. 16:00 - 20:00 w aplikacji Teams
Prowadzący: Joanna Blewąska-Kołodziejczyk
Cena:
340 PLN
Więcej informacji na: https://bit.ly/33heaUM

Tagged , , , , .