Forum antysmogowe – KONGRES BIOGOSPODARKI 2018

Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

Uniwersytet Łódzki z myślą o czystym powietrzu podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki Łódź 2018.

Tematem smogu w okresie jesienno-zimowym żyje cała Polska. W wielu miastach przekroczenia szkodliwych pyłów i substancji są na tyle duże, że ich władze muszą ratować się np. wprowadzaniem bezpłatnej komunikacji. Bardzo duże problemy mają m.in. Kraków, Warszawa czy Rybnik. Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że rocznie około 3 miliony osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Każdego roku w naszym kraju z powodu chorób związanych z wysokimi zanieczyszczeniami powietrza umiera przedwcześnie nawet 45 tysięcy osób, czyli małej wielkości miasto.

Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w dużych aglomeracjach miejskich jest m.in. niekorzystne położenie miasta, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja na temat stanu zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego eliminacji. Uniwersytet Łódzki ma zaszczyt organizować dyskusję na ten temat podczas tegorocznego Kongresu Biogospodarki. Forum Antysmogowe podczas Kongresu Biogospodarki będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych.

Wśród panelistów znaleźli się m.in. prof. Joanna Wibig Kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ, Aleksandra Fraś-Zdeb – Specjalista ds. Klientów Strategicznych w Airly – start-upie, który buduje sieć sensorów powietrza dla miast i gmin, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Kamil Wyszkowski – Representative, President of the Board, Global Compact Network Poland (GCNP). W ONZ od 2002 r., od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub, Jakub Mielczarek Sekretarz Województwa Łódzkiego czy dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska. Moderatorem dyskusji będzie Jakub Klimkiewicz – Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018 odbędzie się w dniu 24 września w Łodzi,
a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi blisko
500 czołowych ekspertów wywodzących się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i rolników. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu Uniwersytetu Łódzkiego i w całym Kongresie. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145. Pełny program Forum oraz rejestracja na www.bioeconomy.lodzkie.pl.

Tagged , , , , .