III ŁÓDZKIE FORUM MEDIACJI

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zapraszają na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowo – biznesowej: III Łódzkie Forum Mediacji.

Tegoroczny temat przewodni to Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem.  

Forum odbędzie się w środę 24 kwietnia w godzinach 9:30 - 16:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14).

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

Program Forum Mediacji

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:   

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem; 
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym; 
  3. Mediacja w administracji.

Organizatorzy konferencji chcą przybliżyć przedsiębiorcom i ich profesjonalnym pełnomocnikom oraz działom prawnym, jak korzystnym i skutecznym rozwiązaniem jest mediacja, która nie tylko umożliwia optymalizację biznesu, ale również zarządzanie zasobami ludzkimi i kreowanie satysfakcjonujących relacji z pracownikami, inwestorami i podwykonawcami.

W Forum wezmą udział przedstawiciele ośrodków naukowo-dydaktycznych, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, palestry, mediatorów, adwokatów, radców prawnych oraz studentów a także osoby, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki alternatywnego rozwiązywania sporów. 

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele samorządu adwokackiego oraz władz miasta.

Program konferencji dostępny jest na stronie: www.wpia.uni.lodz.pl/mediacja

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Tagged , , , , .