International Hub – nowa jednostka Uniwersytetu Łódzkiego

Działania na rzecz studentów oraz wykładowców zza granicy należą do priorytetów, jakie Uniwersytet Łódzki określił w swojej strategii na nadchodzące lata. Wyrazem tych założeń jest m.in. utworzenie International Hubu, jednostki powołanej do sprawowania pieczy nad kompleksowym procesem internacjonalizacji. Dbanie o przyjazną integrację oraz komfort obcokrajowców w murach uczelni nie stanowi jednak nowości.

Międzynarodowa społeczność Uniwersytetu Łódzkiego ma dla uczelni szczególne znaczenie. Od 2016 roku, z myślą o studiujących oraz wykładających na UniLodz cudzoziemcach, realizowany jest projekt University Diversity.

W jego ramach organizowane są wystawy przybliżające sylwetki obcokrajowców związanych z uczelnią, integrujące warsztaty kulinarne czy autorska inicjatywa „Gość na Gwiazdkę”. W ramach tej ostatniej pracownicy Uniwersytetu zapraszają do siebie na jeden z bożonarodzeniowych dni zagranicznych studentów, którzy spędzają święta z dala od rodziny, w akademiku. Z kolei w czasie pandemii, gdy podobne spotkania nie są możliwe, uczelnia zapewnia posiłki cudzoziemcom odbywającym studia na UniLodz, starając się umilić im czas Gwiazdki i Wielkanocy.

O asymilację wykładowców pochodzących z innych krajów dba z kolei International Hub (iHub).

W lutym na Uniwersytecie Łódzkim została powołana specjalna jednostka, iHub, której zadaniem jest wspomaganie procesu internacjonalizacji pracowników. W tej chwili nasza uczelnia spodziewa się kolejnych 45 badaczy, którzy będą nas wizytować w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Planujemy stworzyć dla nich przyjazne warunki, umożliwiające integrację z Łodzią – tłumaczy dr Magdalena Nowacka, Head of International Hub.

O komfort obcokrajowców dba również Urząd Miasta Łodzi, który wraz z końcem marca ogłosił nabór do konkursu „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta”. W jego ramach organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty na finansowanie działań, których celem będzie integracja osób zza granicy. Inicjatywę oczywiście wspiera International Hub, specjalizujący się w procesie umiędzynarodowiania.

Konkurs przewiduje wspomaganie projektów z dwóch obszarów. Pierwszy obejmuje inicjatywy, które umożliwiają lepszą adaptację studentów zza granicy w łódzkich szkołach wyższych, przybliżają ich kulturę oraz ułatwiają przyswajanie wiedzy. Drugi koncentruje się na działaniach środowiska naukowego, opartych o wiedzę zgłębianą na poszczególnych wydziałach uczelni. Zaliczają się do nich m.in. porady prawne, zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych czy warsztaty plastyczne – wszystko skierowane do cudzoziemców.

Uniwersytet Łódzki z aprobatą przyjął inicjatywę Urzędu Miasta Łodzi, jaka ułatwi integrację osób przybyłych zza granicy. Koncepcja ta jest zbieżna z celami strategicznymi naszej uczelni, bo na liście naszych priorytetów znajduje się m.in. umiędzynarodowienie badań i kształcenia. Co więcej, z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika, że aż 2/3 zagranicznych absolwentów, którzy studiowali na UniLodz, deklaruje chęć stałego pobytu w Polsce. Jest to ogromna grupa potencjalnych beneficjentów konkursu – mówi dr Magdalena Nowacka, Head of International Hub.

Długofalowym celem konkursu UMŁ jest zapewnienie obcokrajowcom komfortowych warunków, dzięki którym Łódź stanie się dla nich miastem, w jakim warto zamieszkać na stałe. iHub będzie ściśle współpracować przy tym procesie.

Łączny budżet przeznaczony na dotacje w konkursie „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” wynosi 88 tys. złotych.

Więcej informacji: UMŁ


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Tagged .