Karta Absolwenta

Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego dedykowana jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. O wydanie Karty mogą ubiegać się też absolwenci UŁ kontynuujący studia, np. absolwenci studiów I stopnia studiujący na studiach II stopnia.

Karta uprawnia do korzystania z oferty przygotowanej przez jednostki Uniwersytetu Łódzkiego na preferencyjnych zasadach oraz ofert partnerów, głównie rabatów na usługi i produkty.

Pełna lista przywilejów i rabatów na stronie: Przywileje

Karta Absolwenta wydawana jest bezpłatnie w ciągu 30 dni od zamówienia w siedzibie Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ, ul. Narutowicza 68, pok. 212 (II piętro)

Chcesz dołączyć swoją firmę do grona partnerów naszego Projektu?