Stowarzyszenia absolwentów

Stowarzyszenia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego:


 

Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego

Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego nawiązuje w swej działalności do tradycji dwóch organizacji: Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi oraz do Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i byłego Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ doc. dr Witold Lejman – wychodząc naprzeciw życzeniom absolwentów studiów ekonomicznych i socjologicznych począwszy od roku 1945 – utworzył w lutym 1988 r. grupę inicjatywną, w skład której weszli: dr Andrzej Bury, doc. dr hab. Jan Duraj, dr Zbigniew Kaźmierczak i dr Włodzimierz Mielczarek. W maju tego samego roku członkami tej grupy zostali także: doc. dr Tadeusz Janusz i doc. dr Zdzisław Prochowski. Doprowadziła ona we wrześniu 1988 r. do zarejestrowania Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka Akademickiego z siedzibą przy ul. Armii Ludowej 3/5 (obecnie Polskiej Organizacji Wojskowej).

Kontakt:

90-255 Łódź, ul. POW 3/5
Pok. D 301
tel. +48 42-635-5281
Konto bankowe: 80 1020 3352 0000 1902 0083 5314
Sylwester Pomorski – Prezes Stowarzyszenia

WWW


Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego zrzesza absolwentów wszystkich trybów kierunków studiów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, a także jego obecnych i emerytowanych wykładowców. Dzięki działalności Stowarzyszenia kształtowane i zachowywane są więzi pomiędzy WSMiP UŁ, jego nauczycielami akademickimi oraz absolwentami, którzy pracując w firmach i organizacjach w Polsce i za granicą, stanowią szczególny potencjał wiedzy i kontaktów dla naszego miasta i kraju.

 Kluczowym celem działalności Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja i aktywizacja środowiska absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i  Politologicznych UŁ (WSMiP). Dążymy do tego, aby w oparciu o zawiązane podczas studiów przyjaźnie i znajomości zbudować społeczność, której członkowie mogą na sobie polegać, dzielić wspólne pasje, wymieniać poglądy i czerpać z wzajemnych doświadczeń. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe poprzez wspieranie i organizowanie licznych inicjatyw społecznych, naukowych i kulturowych.

WWW


 


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 

WWW

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12,
90-232 Łódź