Kolejne nominacje do grona Absolwentów VIP

Największą siłą Uniwersytetu Łódzkiego są wybitni Absolwenci – wspólnota budująca tożsamość Uczelni, wspierającą jej tradycję i rozwój, ale także aktywnie działająca na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Idąc w ślady najlepszych uczelni na świecie i mając na celu umacnianie więzi z Absolwentami, Uniwersytet Łódzki od pięciu lat realizuje Program Absolwent VIP, skierowany do najwybitniejszych wychowanków Uczelni – grona ekspertów, ludzi sukcesu, osobistości ze świata nauki, sztuki, polityki, biznesu. Program oferuje różnorodne formy aktywności oraz wartościowe dla rozwoju polskiej edukacji inicjatywy, m.in. projekt mentorski, cykliczne spotkania i wykłady eksperckie Absolwentów VIP, a także wydarzenia specjalne, takie jak Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, który odbył się w dniach 21-24 maja 2015 r.

Podczas regularnie organizowanych spotkań kolejni wybitni Absolwenci przyjmują z rąk Jego Magnificencji Rektora prestiżowy tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego”, a także symboliczną statuetkę – ceramiczne jabłko jako owoc ciężkiej pracy Absolwentów oraz zapowiedź ich dalszej, owocnej współpracy z Alma Mater.

Okazją do wręczenia przez władze rektorskie kolejnych wyróżnień oraz symbolicznych statuetek był wykład ekspercki Pana Adama Krasonia – Prezesa Zarządu PwC Polska, który odbył się w dniu 22 października br. Podczas uroczystości w Pałacu Biedermanna do zaszczytnego grona dołączyli:

Pani Wanda Buk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Pani Tisa Żawrocka-Kwiatkowska – Prezes Fundacja GAJUSZ

Pan Sławomir Fijakowski – założyciel Kina CHARLIE

Pan Maciej Kulesza – Dyrektor Finansowy CEE, Członek Zarządu McCormick & Company

Pan Andrzej Ząbek – Dyrektor Biura Wealth Management, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Serdecznie gratulujemy inspirującej kariery oraz osiągnięć zawodowych, życząc jednocześnie dalszych sukcesów! Pełna lista „Absolwentów VIP” Uniwersytetu Łódzkiego jest dostępna na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl

Tagged , , , .