W trosce o dobro wspólne. VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

Za nami VII edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Blisko stu prelegentów i ponad siedmiuset uczestników z Polski i świata spotkało się, by rozmawiać o zrównoważonym rozwoju, bioekonomii, zmianach społecznych i najnowszych technologiach sprzyjających ochronie środowiska. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz, Uniwersytet Łódzki miał przyjemność zajmować stanowisko Partnera merytorycznego.

Możliwość wpływania na zmiany klimatyczne, działania antysmogowe, gospodarka odpadamito gorące tematy, które omawiane były podczas Kongresu. Paneliści oraz uczestnicy zastanawiali się, jak odmienić niekorzystne tendencje, gdzie potrzebny jest większy zastrzyk gotówki, w jaki sposób wykorzystać środki unijne z następnego rozdania.

Podczas paneli uniwersyteckich poruszone zostały m.in. tematy:

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Moderator: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki

Zielone zamówienia publiczne mają na celu uwzględnianie aspektów związanych z ochroną środowiska na wszystkich etapach procedury udzielania zamówienia publicznego. Mogą dotyczyć przygotowania postępowania, stanowić istotny element opisu przedmiotu zamówienia, być elementem kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu i przesłanką ich wykluczenia, a także mogą stać się istotnym elementem oceny ofert. Aspekty proekologiczne mogą także zostać wprowadzone do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Rola i znaczenie zielonych zamówień publicznych zostaną ukazane na gruncie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Zostaną także przedstawione praktyczne przykłady stosowania zielonych zamówień publicznych w Polsce i innych państwach UE m.in. w kontekście wspierania rozwoju bioproduktów i biousług oraz promowania odnawialnych źródeł energii.

WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Moderator: dr Karolina Sztobryn, Uniwersytet Łódzki

Wartość własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy ma kluczowe znaczenie. Z tego powodu niezbędna jest znajomość rozwiązań i strategii służących skutecznej ochronie dóbr niematerialnych. Referaty przedstawione w panelu będą miały na celu podjęcie ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w dziedzinie biogospodarki.

BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Moderator dr hab. Dagmara Skupień, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej otwiera przed przedsiębiorcami szerokie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na całym zintegrowanym obszarze. Przepisy UE wprowadzają jednak liczne obowiązki i ograniczenia związane z ochroną środowiska, w tym z gospodarowaniem chemikaliami. W panelu z udziałem przedstawiciela Biura ds. Substancji Chemicznych oraz ekspertów i doradców z sektora chemicznego zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • konsekwencje Brexitu dla branży chemicznej,
  • wybrane aspekty problematyki rozporządzeń REACH i CLP,
  • bezpieczne zarządzanie chemikaliami w praktyce małego przedsiębiorstwa,
  • prawidłowe składowanie materiałów niebezpiecznych.

POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Moderator: dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Celem panelu jest wskazanie, czy na terenie województwa łódzkiego istnieją szanse rozwoju tzw. srebrnej gospodarki, tj. systemu produkcji i dystrybucji dóbr i usług ukierunkowanych na zaspokajanie specyficznych potrzeb seniorów i osób zbliżających się do początku starości. Wychodząc od przemian demograficznych, przedstawione zostaną perspektywy rozwoju wybranych sektorów gospodarki (dobra konsumpcyjne, turystyka) oraz metody oddziaływania na zwiększenie aktywności osób w wieku emerytalnym na rynku pracy (zarządzanie wiekiem, międzypokoleniowy transfer wiedzy) z zaznaczeniem specyfiki regionu łódzkiego.

VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – unikalne forum nauki, polityki i biznesu organizowane przez Województwo Łódzkie  – odbył się 7 października w Łodzi.