„Minima luridica…”wygrywa VI Konkurs im. Prof. T. Kotarbińskiego

Nagrodę w VI edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego dla najlepszej książki humanistycznej w Polsce zdobyła „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche. Jej autor – Jerzy Zajadło, laureat VI edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego otrzymał 50 000 PLN na dalsze badania naukowe.

Kapituła Konkursu, złożona z naukowców z kilku wiodących polskich instytucji naukowych, uzasadniła tegoroczny wybór w następujący sposób:

W rozważaniach nad współczesnym znaczeniem rzymskich paremii Jerzy Zajadło odwołuje się do dorobku filozofii prawa, praktyki tworzenia i stosowania prawa a także zagadnień z zakresu relacji między etyką a prawem i nauką prawa. Ważna dla niego jest taka koncepcja etyczna nauki prawa, która powinna bronić się przed „polityczną instrumentalizacją”. W czasie łamania zasad praworządności i kryzysu kultury prawnej książka, która jest zarazem dziełem prawniczym, jak i humanistycznym pokazującym minima iuridica ma szczególne znacznie nie tylko dla prawników.

Jerzy Zajadło o swojej książce w nawiązaniu do "Traktatu o dobrej robocie" T. Kotarbińskiego:

Wyróżnienie dla tej książki w Konkursie im. T. Kotarbińskiego jest jakimś wyzwaniem do tego, żeby uczynić prawo i prawoznawstwo przedmiotem "dobrej roboty", ponieważ wszyscy tego potrzebujemy.

laureat_nagrody

Święto humanistyki

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.
Z roku na rok do konkursu zgłaszanych jest coraz więcej książek. W sumie, w sześciu edycjach, nadesłano ich blisko trzysta sześćdziesiąt, z wiodących instytucji naukowych w Polsce.

Każdego roku Kapituła Konkursu wskazuje pięć najlepszych prac z takich obszarów jak, m.in. filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła niejednokrotnie wpisują się w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.

- Dowodem na ogromny potencjał polskiej humanistyki niech będzie fakt, iż w wyjątkowo trudnym dla wszystkich 2020 roku zebraliśmy niemal rekordową liczbę prac, po raz kolejny przekonując się, jak wiele do zaoferowania, bez względu na okoliczności, mają polscy naukowcy - prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

VI gala wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego:

Szóstą już nagrodę im. Prof. Kotarbińskiego wręczono podczas gali organizowanej dorocznie przez Uniwersytet Łódzki, która przez samych naukowców nazywana jest coraz częściej „świętem humanistyki”.

Tegoroczna formuła gali, jak i czas w jakim się odbyła, były nieco inne niż dotychczas, z wiadomych powodów. Same założenia konkursu – obrady Kapituły, sposób wyłonienia laureata nagrody czy przebieg uroczystości, pozostały jednak niezmienne.

W opinii uczestników gali wydarzenie, pomimo przebiegu online, stało się kolejny raz przyczynkiem do głębokiej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.

Książki na najwyższym poziomie

Oprócz książki Jerzego Zajadły do ścisłego finału zakwalifikowano:

Mariusza Mazura „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalnopsychologiczne”, wydaną przez Wydawnictwo BELLONA;

Piotra Rachwała „Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900”, wydaną przez Wydawnictwo KUL;

Dariusza Śnieżki „Kompleksja literatury. Studia staropolskie”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS;

Karoliny Wigury „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Nominowane książki

Zwycięskimi dziełami z zakresu nauk humanistycznych w V minionych edycjach konkursu są:

Jana Strelaua „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania”,
Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”,
Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”,
Andrzeja Friszke „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”,

Grzegorza Ziółkowskiego „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

„W wolności najważniejsza jest jej świadomość”

Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty.

Został nim Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego - wybitny filozof i doskonały pedagog. Człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz po prostu, porządny człowiek.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie" poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Traktat o dobrej robocie

belka_prowly_partnerzy (1)


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Zdjęcia: autor Maciej Andrzejewski, UŁ

Grafiki: autor Hanna Swaczyna, UŁ

Tagged , , .