Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego dla prof. Andrzeja Friszke

Zwycięzcą IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została książka Andrzeja Friszke, Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984. Laureat otrzymał 50 000 złotych na dalszą realizację swoich badań. Uroczystość zorganizowano w Filharmonii Łódzkiej.

Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego dla prof. Andrzeja Friszke

Proces, który wyzwolił Polskę

Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984 Andrzeja Friszke to praca wydana przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszona przez Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W wolnej Polsce ministrowie, prezydenci miast, senatorowie, redaktorzy. W latach 1981-84 grupa opozycjonistów, wobec której, zgodnie ze słowami autora, prowadzono największą sprawę karną w PRL po 1956 roku. „Sprawa jedenastu” wywarła wpływ na relacje z ZSRR, Kościołem, Zachodem. Decydowali w niej tak naprawdę nie sędziowie, a I sekretarz KC PZPR i jego otoczenie polityczne. Wspaniały obraz zmagań reżimu, wyposażonego we wszystkie instrumenty władzy, z przeciwnikiem, na pozór stojącym na przegranej pozycji.
Profesor Andrzej Friszke reprezentuje Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej.

– Starałem się w tej książce opowiedzieć prawdę – o czasach minionych, o próbach charakterów, które przechodzili Polacy i o tym, co było konsekwencją tego wszystkiego, czyli o zwycięstwie wolności w Polsce. Ten proces, do którego przecież nie doszło, te trzy lata więzienia przedstawicieli opozycji, to była próba, zarówno dla więźniów, jak i świadków. Udało im się ich moralność obronić i obronić jednocześnie honor Solidarności – powiedział w przemówieniu laureat.

– Ranga Konkursu o Nagrodę im. Profesora Kotarbińskiego wzrasta, jest bardzo ceniona w środowisku polskich humanistów i badaczy z zakresu nauk społecznych, a zgłaszane prace, w tym te, które wpłynęły na nasz konkurs w 2018 r., są dowodem bardzo dobrej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość i oryginalność. Ich wyniki zasługują na refleksję, nie tylko w gronie wąskich specjalistów, ale i na szerszy dyskurs społeczny – powiedział przewodniczący Kapituły Konkursu im. Kotarbińskiego, prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

– Jesteśmy świadkami i uczestnikami coraz szybszych przemian cywilizacyjnych i triumfu technologii. Coraz bardziej widzimy tez potrzebę powrotu do pogłębionej refleksji humanistycznej, do podstawowych pytań o wartości, którymi się kierujemy. Uniwersytet Łódzki, dzięki ustanowionej nagrodzie, daje nam wszystkim możliwość poznania zainteresowań badawczych polskich humanistów – napisał w liście do organizatorów i gości Gali premier Mateusz Morawiecki.

Finaliści 2018

_20A3066(1)

W IV edycji konkursu zgłoszono ponad 70 prac opublikowanych w 2017 r., spośród których Kapituła Konkursu w dniu 21 września 2018 r. nominowała do nagrody następujące prace:

1. Moniki BobakoIslamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, wydaną i zgłoszoną przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS;

2. Adama DyrdySpory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

3. Andrzeja FriszkeSprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszoną przez Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;

4. Piotra MadajczykaMarzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką, wydaną i zgłoszoną przez Wydawnictwo NERITON oraz Instytut Studiów Politycznych PAN;

5. Nataszy SzuttyCzy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Academicon, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Każda z edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Wszystkie te prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału Konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym.

Siła humanistyki

Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.

Czwórka dotychczasowych laureatów Nagrody – prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN), dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) i prof. Andrzej Friszke (PAN) – reprezentuje nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i otwarte podejście świata. Dr hab. Sajewska przekazała wygraną na cele charytatywne.

W ciągu czterech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/koleg…, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im…. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Wybór patrona Nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/patron, pierwszy rektor UŁ, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.

W czasie, gdy rynek i ekonomia odgrywają tak dużą rolę, Uniwersytet Łódzki pragnie podkreślić ogromne znaczenie humanistyki i humanistów zarówno w badaniach akademickich, jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania czy krytycznego odbioru kultury.

Partnerzy IV edycji konkursu

Amcor https://www.amcor.com/Pelion http://www.pelion.eu/VRP Fundacja http://fundacjavrp.org/ oraz BASEcamp https://basecampstudent.com/pl/. Patronem medialnym wydarzenia było Radio TOK FM https://audycje.tokfm.pl/gosc/prof-Tadeusz-Slawek/….

Belka sponsorów_NTK 2018

Gwiazdą muzyczną IV edycji konkursu była Anna Maria Jopek z zespołem. W poprzednich edycjach wystąpili Stanisław Soyka, Michał Bajor i Leszek Możdżer.


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Tagged , , , .