Nowi Absolwenci VIP UŁ

Uniwersytet Łódzki nie zapomina o swoich wychowankach i jest szczególnie dumny z tych, którym udało się zapracować na wielki szacunek w swoich branżach. Symbolem takiego uznania są od kilku lat ręcznie wykonane jabłka, które przyznawane są podczas spotkań w Pałacu Biedermanna.

Do grona Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego dołączyło tym razem 13 osób. Powitał ich Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski.

– W nowej ustawie o szkolnictwie wyższym dużą rolę odgrywają różnorodne kontakty z otoczeniem, dlatego Uniwersytet Łódzki będzie stale rozwijał się w tym obszarze – powiedział Rektor UŁ.

Statuetki z rąk Prorektora ds. ekonomicznych UŁ prof. Grzegorza Urbanka odebrali m.in. Wojciech Kryński – Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., prof. Sławomir Łukomski – West Virginia University (USA), Konrad Palka – Prezes Zarządu Pharmena S.A. oraz Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski S.A. Dotychczas tytułem „Absolwent VIP” wyróżnionych zostało grono 160 wybitnych wychowanków Uczelni.

Gościem specjalnym wieczoru w Pałacu Biedermanna była sędzia Anna Maria Wesołowska, która wygłosiła wykład ekspercki „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

– To budowanie musimy zacząć od nas – mówiła Anna Maria Wesołowska – Granice między tym co dobre, a tym, co złe, czym jest wygłup, a czym przestępstwo niestety coraz bardziej się zacierają, musimy dbać o świadomość prawną dzieci i młodzieży. Mamy naprawdę fajną młodzież, tylko niektórzy po drodze nieco się pogubili.

Anna Maria Wesołowska to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym, Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów, w ramach edukacji prawnej. Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół. Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”. Członek Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.

W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH czy dr. Tomasza Orłowskiego – Ambasadora RP w Rzymie.

Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji z wydarzenia, dostępnej tutaj.