Nowy kierunek studiów UŁ we współpracy z biznesem

Uniwersytet Łódzki wraz z sześcioma silnymi partnerami biznesowymi otwiera nowy kierunek studiów – „Automatyzacja Procesów Biznesowych”. Już od października studenci Wydziału Zarządzania będą mogli zdobywać kompetencje menedżerskie w powiązaniu ze znajomością automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. To efekt zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na specjalistów w zakresie RPA (Robotic Process Automation), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku będą w stanie rozumieć nowoczesną technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

ROZPOZNANIE POTRZEB RYNKU PRACY

Obok tradycyjnych zadań uczelni, jakimi są kształcenie i badania naukowe, coraz częściej pojawia się także „trzecia misja” – współpraca z otoczeniem biznesowym. Relacje z przedsiębiorcami są integralną częścią rozwoju szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania współczesnego pracodawcy, a tym samym zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Wymiana wiedzy i doświadczenia umożliwia współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie problemów badawczych do opracowania, na przykład w ramach prac dyplomowych. Zacieśnienie współpracy na linii nauka-biznes sprzyja również powstawaniu nowych kierunków studiów będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

– Programy Business2Universities są cennym elementem strategii największych firm na świecie. Nordea dołącza do tego nurtu mając świadomość,  że dostęp do świetnie wykształconych kadr już dzisiaj jest elementem niezbędnym do dalszego, dynamicznego rozwoju nowoczesnej bankowości cyfrowej – tłumaczy Agnieszka Belowska-Gosławska, Dyrektor Centrum Doskonałości Robotyki, Nordea.

– Dzięki wsparciu praktyków, nowatorskiemu programowi studiów oraz programom stażowym, młodzi ludzie będą mogli poznać realia biznesu  i wykształcić te umiejętności, dzięki którym z sukcesem odnajdą się na rynku pracy – dodaje Agnieszka Belowska-Gosławska, spiritus movens całego przedsięwzięcia.

W tworzenie i rozwój kierunku „Automatyzacja Procesów Biznesowych” zaangażowane są polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyzację w swojej praktyce rynkowej – BSH, Fujitsu, DXC Technology, Digital Teammates, Digital Workforce oraz Nordea jako Partner Inicjujący nowego kierunku. Nordea znajduje się wśród 20 firm najbardziej zaawansowanych w obszarze robotyki Blue Prism. Jest też liderem jeśli chodzi o skalę operacji realizowanych w krajach skandynawskich (aktualnie ok. 400 robotów w produkcji, które imitują pracę ok. 500 osób).

Zaangażowanie partnerów biznesowych pozwoli studentom na lepsze zrozumienie realiów współczesnego rynku, a projektowy charakter przygotowania pracy licencjackiej – na wykorzystanie nabytych umiejętności technicznych i kompetencji miękkich do tworzenia rzeczywistych zmian w przestrzeni organizacyjnej. Studia mają profil praktyczny, dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

– Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. Uniwersytet Łódzki stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w celu zwiększenia atrakcyjności swoich absolwentów na współczesnym rynku pracy. To już trzeci – po „Lingwistyce dla biznesu” i „Bankowości i finansach cyfrowych” – kierunek przygotowany przez Uniwersytet Łódzki od początku w ścisłej współpracy z biznesem. To także owoc konsekwentnego budowania relacji z naszymi wybitnymi wychowankami. Dzięki wsparciu „Absolwentów VIP” udaje nam się z sukcesem budować atrakcyjną i nowoczesną ofertę kształcenia – prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Największym atutem kierunku jest unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia, łączący kwalifikacje z zakresu zarządzania z kompetencjami cyfrowymi. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków biznesu z firm partnerskich.

– Chcemy podzielić się  ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego konkretnymi umiejętnościami przydatnymi w pracy zawodowej. Wiemy, jak ważne jest,  by kandydat posiadał nie tylko ugruntowaną wiedzę teoretyczną, ale także znał praktyczne, cyfrowe narzędzia wykorzystywane dzisiaj w biznesie. „Automatyzacja Procesów Biznesowych” to kierunek, który dopasowuje ofertę kształcenia do oczekiwań pracodawców – komentuje Konrad Jakubiec, Członek Zarządu Digital Teammates.

– Jestem przekonany, że większość studiujących będzie mogła wybierać spośród bogatej oferty praktyk i pracy – dodaje.

Kierunek „Automatyzacja Procesów Biznesowych” jest przeznaczony dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w biznesie. Studia kierowane są do osób, które chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Osoby posiadające określoną potrzebę robotyzacji i zainteresowane doskonaleniem procesów poprzez ich automatyzację to idealni kandydaci.

Program został skonstruowany w taki sposób, by absolwent mógł rozpocząć karierę w wielu obszarach gospodarki. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy. Będzie również posiadał podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia projektów robotycznych w organizacjach reprezentujących zróżnicowane branże i jednostki non-profit, w tym ustalania standardów i zarządzania farmą robotów.

Absolwent tego kierunku studiów będzie także potrafił kreatywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach IT, w tym z grupą inżynierów, dzięki synergii nabytych w trakcie studiów umiejętności oraz kompetencji biznesowych i technologicznych.

W pierwszej edycji studiów w roku akademickim 2020/2021 UŁ planuje przyjąć ok. 60 studentów.

Szczegółowych informacji o nowym kierunku udzielają:

dr Artur Modliński – Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją UŁ, 666 086 019,

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska – Centrum Mikser Inteligentnych Technologii UŁ, 696 001 691.

graf. UŁ

_MGL8024

Tagged , , , , , .