Spotkanie z Pawłem Kowalem – Wykład Ekspercki Absolwent VIP

W dniu 6 czerwca br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbędzie się kolejny Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego z gościem specjalnym.

Tym razem zapraszamy na wykład pt. „Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską” który poprowadzi Pan Paweł Kowal  – politolog, historyk i publicysta.

Pan Paweł Kowal jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownikiem Kolegium Europejskiego w Natolinie, wykładowcą w Studium Europy Wschodniej UW, kierującym Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw East European Review. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci Historii”.

W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią.

W latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 roku został uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.

Podczas spotkania odbędzie się wręczenie kolejnych nominacji „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego oraz symbolicznych statuetek z rąk JM Rektora.

W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH, dr. Tomasza Orłowskiego – Ambasadora RP w Rzymie, czy Janusza Reitera – byłego ambasadora RP w RFN i USA.

Tagged , , , .