Philips Polska nowym partnerem UŁ

W dniu 29 października br. rozpoczęła się oficjalna współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z firmą Philips – światowym liderem branży technologii medycznych. Umowa ramowa została podpisana przez prof. zw. dr hab. Antoniego Różalskiego, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krzysztofa Fąfarę – Członka Zarządu Philips Polska.

Trzecia misja UŁ, czyli pomagamy studentom wspólnie z firmami

Obok tradycyjnych zadań uczelni, jakimi są kształcenie i badania naukowe, coraz częściej pojawia się także „trzecia misja” – współpraca z otoczeniem biznesowym. Relacje z przedsiębiorcami stają się integralną częścią rozwoju szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania współczesnego pracodawcy, a tym samym zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.– Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. Uniwersytet Łódzki stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w celu zwiększenia atrakcyjności swoich absolwentów na współczesnym rynku pracy – powiedział Prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz potencjału i pozycji Philips Polska jako pracodawcy. Wymiana wiedzy i doświadczenia umożliwi współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie do opracowania problemów badawczych m.in. w ramach prac dyplomowych. Umowa została zawarta na okres dwóch lat – do 30 września 2020 r.

– Firma Philips jest obecna w Polsce od blisko 100 lat. Wiele z realizowanych przez nas projektów skupia się na długofalowym partnerstwie z podmiotami działającymi m.in. w obszarze zdrowia i edukacji. Podpisując umowę z Uniwersytetem Łódzkim pragniemy nawiązać bliższą współpracę ze środowiskiem akademickim w Łodzi, w tym studentami kierunków ekonomicznych, prawa oraz języków obcych. Wierzymy, że zdobędą oni u nas cenne doświadczenie i jednocześnie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w nowoczesnych obszarach biznesowych związanych z technologiami medycznymi. Mamy też nadzieję, że większość z nich, po zakończonym stażu, zdecyduje się na dalszy rozwój w Philips – podkreślił Krzysztof Fąfara, Członek Zarządu Philips Polska.

Philips świetnym pracodawcą

Philips jest wiodącą firmą działającą w branży technologii medycznych, która koncentruje się na poprawie jakości życia ludzi, począwszy od zdrowego stylu życia i profilaktyki, po diagnostykę, leczenie oraz opiekę domową. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz wieloletniemu doświadczeniu klinicznemu i konsumenckiemu Philips oferuje zintegrowane rozwiązania umożliwiające osiąganie lepszych wyników w medycynie. Współpracując z podmiotami w obszarze ochrony zdrowia, zmieniamy sposób funkcjonowania opieki zdrowotnej. Philips jest liderem w dziedzinie diagnostyki obrazowej, technik obrazowania, monitorowania pacjentów, informatyki klinicznej, a także w zakresie zdrowia konsumentów i opieki domowej.
Firma Philips jest obecna w Polsce od ponad 100 lat – mówi Krzysztof Fąfara, Członek Zarządu Philips Polska.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

materiał źródłowy: Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ, Philips Polska
redakcja: Centrum Promocji UŁ

Tagged , , , , , , .