Pomóż tworzyć nowy serwis internetowy UŁ.

Uniwersytet Łódzki jest zróżnicowany w wielu obszarach – nauki, studentów czy przekonań, ale nie zapominamy, że jesteśmy jedną Uczelnią, jedną społecznością. Dlatego tak ważne jest, by w ogromnym bogactwie form aktywności znaleźć wspólny mianownik i zachować komunikacyjną spójność również w przestrzeni cyfrowej. Nowy serwis internetowy Uczelni będzie to umożliwiał dzięki spójnej grafice, nowemu systemowi zarządzania treściami i przemyślanym rozwiązaniom, takim jak: strefy użytkowników, indywidualne strony pracowników, kontekstowa multiwyszukiwarka, jeden strumień aktualności, czy wspólne kalendarium dla wszystkich wydarzeń uniwersyteckich.

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek doceniamy dobrze zaprojektowane serwisy internetowe, które w intuicyjny sposób pozwalają odnaleźć poszukiwane informacje w najkrótszym możliwym czasie. Czym odznaczają się dobre strony internetowe? Na myśl przychodzą: przejrzystość, intuicyjność nawigacji, nowoczesność, siła przekazu. Te wartości przyświecają pracom nad multiportalem uniwersyteckim, dzięki któremu Uniwersytet Łódzki, korzystając z pozyskanych funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR, odświeży cyfrowe oblicze uczelni. Działania te właśnie wchodzą w kluczową fazę, dlatego poniżej prezentujemy ogólne założenia multiportalu i zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, by poznać Państwa potrzeby związane z serwisem internetowym uczelni.

Przyjazny użytkownikom

Jedno z głównych założeń nowego serwisu brzmi: Informacje mają podążać za użytkownikiem. Dlatego treści dla konkretnej grupy użytkowników będą publikowane w strefie jej przeznaczonej np. pracownika, studenta czy doktoranta, a administrowane przez jednostki merytorycznie odpowiedzialne za przygotowywane wiadomości. Dzięki temu każdy powinien odnaleźć informacje dla siebie w jednym miejscu bez konieczności odwiedzania stron kilkunastu jednostek UŁ. Z uwagi na to, że funkcje informacyjne przejmą strefy użytkowników, strony główne (UŁ, wydziałowe etc.) będą miały głównie charakter wizerunkowy, wspierający budowę marki UŁ.

Funkcjonalny

W poszukiwaniach pożądanych informacji pomoże również multiwyszukiwarka, która umożliwi przeszukanie wszystkich stron multiportalu i wyświetlenie w wynikach w pierwszej kolejności informacji przypisanych do strefy, z poziomu której jej użyto (np. w strefie studenta najpierw zostaną wyświetlone informacje opublikowane w strefie, a w dalszej kolejności treści ogólnouczelniane, wydziałowe itp.). Wyszukiwarka będzie również przeszukiwała strony jednostek i pracowników ułatwiając szybkie i skuteczne dotarcie do jednostki, bądź pracownika, który określonymi zadaniami się zajmuje (np. rozliczaniem faktur, wyjazdami w ramach Erasmus+, stypendiami itd.).

Zintegrowany z systemami UŁ

Serwis będzie współpracował i wykorzystywał dane z systemów informatycznych UŁ. Dzięki tworzonemu równolegle przez pracowników Centrum Informatyki nowemu modułowi Portalu Pracowniczego, informacje o jednostce wraz z danymi dotyczącymi kadry zarządzającej, kontaktem, godzinami pracy, składem osobowym oraz zakresem obowiązków będą uzupełniane przez pracowników jednostki poprzez panel Portalu Pracowniczego, bez konieczności logowania się do nowego systemu, czy przesyłania próśb o zmianę danych, co da możliwość szybkiego zaktualizowania treści.

Łączący społeczność – indywidualne strony pracowników

W multiportalu, by usprawnić komunikację wykładowców ze studentami, a także pomiędzy pracownikami różnych działów, każdy z pracowników UŁ będzie miał indywidualną stronę wizytówkową edytowaną z poziomu Portalu Pracowniczego. Strona pracownika będzie zawierała informacje o pracowniku wraz z kontaktem, przypisaniem do jednostki organizacyjnej UŁ, godzinami pracy/dyżurów oraz zakresem obowiązków. Na stronie będzie można również publikować materiały – dostępne publicznie lub po zalogowaniu przez CAS.

Zaprojektowany z myślą o potrzebach

Kolejna zmiana, na którą zdecydowaliśmy się z myślą o użytkownikach to wspólny strumień aktualności. Aktualności wszystkich jednostek będą prezentowane w jednym wspólnym strumieniu informacji, by nie było już konieczności sprawdzania osobno aktualności na stronie głównej uczelni, wydziału i interesującej nas katedry. Ten mechanizm da użytkownikom szybki i wygodny dostęp do wszystkich aktualności zamieszczanych w serwisie UŁ.

Strumień aktualności będzie można filtrować i zawężać do konkretnego wydziału czy kategorii np. nauka, student, sport, pracownik. Pozwoli to na filtrowanie aktualności w taki sposób, aby w jednym miejscu prezentowane były jedynie interesujące nas tematy. Dodatkowo, w strefach będą publikowane informacje powstałe z myślą o konkretnych grupach użytkowników.

System też będzie umożliwiał administratorom np. wydziałowym przesyłanie prośby o publikację informacji na stronach administrowanych przez inne jednostki np. na stronę główną UŁ z pominięciem drogi mailowej, co skróci i uprości cały proces.

Pomóż tworzyć Multiportal – wypełnij ankietę

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, by portal odpowiadał jeszcze bardziej indywidualnym potrzebom użytkowników. Na odpowiedzi czekamy do 17 maja!

przejdź do ankiety