Prof. Monika Marcinkowska – Człowiek Corporate Governance 2021

Prof. Monika Marcinkowska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ dołączyła do grona laureatów plebiscytu Człowiek Corporate Governance.
Tytuł nadawany jest osobom, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. Wyróżnienie przyznano w trakcie tegorocznej „Konferencji Rada Nadzorcza”.

Prof. Monika Marcinkowska jest kierowniczką Katedry Bankowości i dyrektorką Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jako założycielka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, należy także do członków kapituły konkursu Best Annual Report.

Od roku 2016 wchodzi w skład Banking Stakeholder Group – grupy doradczej przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA).

Prof. Monika Marcinkowska jest również autorką wielu publikacji na temat raportowania, przejrzystości i dyscypliny rynkowej.

Kryzys pandemiczny zweryfikował plany ciągłości działania, plany awaryjne, umiejętności zarządzania kryzysowego i efektywnej komunikacji. A to oczywiście oznacza też nowe, specyficzne wymagania względem członków rad nadzorczych, których wsparcie dla zarządu winno być znacznie większe, niż w normalnych okolicznościach. Patrząc w dłuższym horyzoncie – 5-10 lat – zmienia się otoczenie, warunki funkcjonowania, regulacje, oczekiwania społeczne, a zatem zmienia się też funkcjonowanie rad nadzorczych. Ich członkowie mają też chyba większą świadomość swej roli i obowiązków – mówiła w trakcie „Konferencji Rada Nadzorcza” prof. Marcinkowska.

Zdaniem laureatki potrzeba spotkań i dyskusji na tematy corporate governance wynika z ciągłej ewolucji zagadnienia i konieczności dostosowywania się do zmiennej rzeczywistości i ram prawnych.

- Pani prof. Monika Marcinkowska jest ważnym kreatorem, inicjatorem nowych idei i praktyk ładu korporacyjnego. Wspiera głosem doradczym liczne znamienite międzynarodowe grona takie jak m.in. Europejski Nadzór Bankowy czy europejski think tank Bruegel, czerpiąc wnioski ze swoich licznych badań naukowych, publikacji o zasięgu międzynarodowym, jak i doświadczeń w pracach rad nadzorczych – uzasadnia decyzję Kapituły Konkursu przewodnicząca, Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

To już dziesiąta edycja plebiscytu Człowiek Corporate Governance. W gronie dotychczasowych laureatów znalazły się takie osobistości jak Andrzej S. Nartowski i Wiesław Rozłucki.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego

Tagged , , .