Program Absolwent VIP

Uniwersytet Łódzki to ponad 70 lat tradycji opartej na dialogu, swobodzie dyskusji akademickiej oraz przekazywaniu wiedzy. Jedność nauki, dydaktyki, wychowania oraz rozwoju sprawia, że Uczelnia od lat kształci ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych, odpowiedzialnych, otwartych i tolerancyjnych. Idąc w ślady najlepszych uczelni na świecie i mając na celu umacnianie więzi z Absolwentami, Uniwersytet Łódzki od 2013 r. realizuje program Absolwent VIP, skierowany do najwybitniejszych wychowanków Uczelni – grona ekspertów, ludzi sukcesu, osobistości ze świata nauki, sztuki, polityki, biznesu. Program oferuje różnorodne formy aktywności oraz wartościowe inicjatywy dla rozwoju polskiej edukacji.

INNOWACYJNY POMYSŁ

Absolwent VIP to autorska i innowacyjna inicjatywa Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach której realizowane są m.in.:

  • WYKŁADY ESKPERCKIE i cykliczne spotkania Absolwentów VIP
  • PROJEKT MENTORSKI dla najzdolniejszych studentów UŁ
  • WYDARZENIA SPECJALNE, np. Światowy Zjazd Absolwentów w ramach obchodów 70-lecia UŁ

Podczas regularnie organizowanych spotkań kolejni wybitni Absolwenci przyjmują z rąk JM Rektora prestiżowy tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego”, a także symboliczną statuetkę – ceramiczne jabłko jako owoc ciężkiej pracy Absolwentów oraz zapowiedź ich dalszej, owocnej współpracy z Alma Mater.