WYKŁADY EKSPERCKIE

Wykłady Eksperckie to jedna z inicjatyw realizowanych w ramach programu Absolwent VIP UŁ. Są to cykliczne spotkania z Absolwentami VIP naszej Uczelni – uznanymi osobistościami m. in. ze świata polityki, nauki, biznesu, czy sztuki – podczas których podejmowane są tematy związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie.

Zaproszenia na Wykłady Eksperckie trafiają za każdym razem do wszystkich wyróżnionych tytułem „Absolwent VIP UŁ”, ale mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Wykład Ekspercki to okazja do osobistego spotkania się z najwybitniejszymi absolwentami naszej Uczelni.