Stypendia Santander Universidades dla studentów UŁ

W dniu 21 stycznia br. komisja stypendialna ogłosiła wyniki kolejnej edycji programu stypendialnego Santander Universidades dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Łączna wartość stypendiów to 50 000 zł. Najwyższe stypendia w kwocie 2600 zł otrzymała dwójka studentów, cztery osoby otrzymały stypendia w kwocie 1300 zł a 44 studentów i studentek stypendia w wysokości 900 zł. Intencją fundatora jest niezmiennie nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce. Komisja stypendialna składa się z przedstawicieli uczelni, samorządu studentów oraz Santander Bank Polska.

- Ogromnie cieszę się z kolejnej edycji programu stypendialnego Santander Universidades. Współpraca między Santander Bank Polska a Uniwersytetem Łódzkim rozwija się na wielu polach i od wielu lat. To wręcz modelowy przykład współpracy uczelni z otoczeniem. Idea zaproponowanego przez firmę programu stypendialnego doskonale wpisuje się w misję Uniwersytetu Łódzkiego. Chcemy promować aktywność studentów. Czas studiów to czas zbierania doświadczeń i czas zaangażowania w sprawy społeczne. Gratuluję studentom stypendium i zachęcam do dalszej pracy, podsumowała dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ.

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Łódzkim rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a partnerami zagranicznymi.

- Cieszymy się ogromnie, że również w tej edycji wzięło udział tak wielu uczestników. Byliśmy mile zaskoczeni nie tylko frekwencją, ale też jakością nadesłanych zgłoszeń. Wybór nie był łatwy, ponieważ o nasze stypendium starało się mnóstwo aktywnych, ambitnych osób. Studenci mogli się dowiedzieć o naborze dzięki social mediom Uniwersytetu Łódzkiego, a także ze stron internetowych. Santander Universidades to program wspierający szkolnictwo wyższe. Naszym celem jest pomaganie młodym ludziom w dostępie do dobrej edukacji, co realizujemy główne przez programy stypendialne. Dlatego zachęcam do zapoznania się z innymi programami dostępnymi na stronie https://www.becas-santander.com/pl Warto walczyć o nagrody, granty, stypendia, swoje marzenia. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom tegorocznej edycji stypendium życząc owocnego i efektywnego wykorzystania stypendiów na dalsze rozwijanie uzdolnień! A wszystkich kandydatów zachęcamy do dalszej nauki i rozwoju i próbowania swoich sił w przyszłości, podkreśla Joanna Pająk, Menedżer Placówki Santander Universidades.

Lista tegorocznych stypendystów oraz więcej informacji o Stypendiach Santander Universidades na www.pracodawcy.uni.lodz.pl

Tagged , , .