Szkolenia biznesowe na Wydziale Zarządzania

Atrakcyjna oferta dla biznesu

Wydział Zarządzania UŁ zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym do zapoznania się z ofertą szkoleń biznesowych.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane przez firmy, pracowników przedsiębiorstw oraz przez samych absolwentów, Wydział Zarządzania UŁ organizuje szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności niezbędnych w pracy specjalisty, menedżera i kierownika. Jest to bogata oferta dostosowana do osób o różnym stopniu doświadczenia. Szkolenia prowadzone przez ekspertów, umożliwiają rozwój i doskonalenie, a w konsekwencji pozwalają lepiej odnaleźć się w biznesie i osiągnąć sukces.

Wydział zarządzania poprzez bliską współpracę z biznesem dostosowuje ofertę do najnowszych trendów i zapotrzebowania na rynku pracy.

  • Na udział w kursie można pozyskać aż 80% dofinansowania kosztów (dla osób z sektora MŚP).
  • Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki za okazaniem Karty.

Aktualna oferta szkoleń zawsze na stronie http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia:

Design Thinking – projektowanie unikalnych rozwiązań

W ciągu dwóch dni szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami Myślenia Projektowego (Design Thinking), wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce i doświadczą kokreacji z przedstawicielami z innych branż.

Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Data: 7-8 lutego 2020 r; 16 h zajęć

Koszt: 900 zł brutto

Więcej informacji na: http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl/?page=szkolenie&id=28

Profesjonalny wizerunek, czyli jak zapewnić sobie sukces w kontaktach biznesowych

Dzięki unikalnemu połączeniu trzech elementów: właściwy wizerunek, skuteczna autoprezentacja oraz znajomość zasad savoir vivre w biznesie szkolenie przygotowuje do swobodnego i efektywnego kontaktu zapewniającego osiąganie zamierzonych celów w biznesie.

Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Data: 12 lutego 2020 r; 8 h zajęć

Koszt: 490 zł brutto

Więcej informacji na:  http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl/?page=szkolenie&id=45

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami" z certyfikacją IPMA Polska

Studium realizowane jest we współpracy i pod patronatem IPMA Polska, jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA. Zarządzanie projektami jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i opracowanych planów. Jest narzędziem motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkich horyzontów czasowych ich realizacji.

Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Data: 21.02 – 18.04.2020 r;  88 h zajęć

Koszt: 3760 zł brutto

Więcej informacji na:  http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl/?page=szkolenie&id=40

Tagged , .