UŁ stawia na przedsiębiorczość wszystkich studentów!

Uniwersytet Łódzki ma Radę ds. przedsiębiorczości. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych środowisk – autorytety w obszarze biznesu i finansów, ale również kultury i mediów. Rada ma pomagać Uczelni w budowaniu kultury przedsiębiorczości, a także w upowszechnianiu wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych wśród […]

Czytaj dalej