Uniwersytet Łódzki zacieśnia współpracę z firmą Rossmann

Wspólne projekty badawcze, doktoraty wdrożeniowe, praktyki, staże – przewiduje podpisana właśnie umowa o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a firmą Rossmann.

Partnerską umowę podpisali w dniu 27 stycznia 2020 r. prof. Antoni Różalski – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i Marek Maruszak – Prezes Zarządu Rossmanna. Celem projektu jest wykorzystanie dorobku naukowego uczelni oraz doświadczenia biznesowego Rossmanna, lidera w branży chemiczno-kosmetycznej.

Uczelnia zyskała w ten sposób partnera biznesowego, dzięki któremu studenci będą mogli zdobywać praktyczną wiedzę i nowe umiejętności. Współpraca pozwoli rozbudować sposób kształcenia studentów np. o seminaria, warsztaty i wykłady, które poprowadzą praktycy - specjaliści na co dzień pracujący w Rossmannie. Wiedza i doświadczenie firmy przyczyni się do kreowania i tworzenia nowych kompetencji wśród studentów, które są pożądane w biznesie, a także na rynku pracy.

Będziemy wymieniać się tym, co mamy najlepsze. Chcemy połączyć nasze doświadczenie w biznesie, z potencjałem intelektualnym studentów i naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. My wniesiemy umiejętności praktyczne, a uczelnia wiedzę teoretyczną. Jestem przekonany, że zyskają na tym obie strony – mówi Marek Maruszak, Prezes Zarządu Rossmanna.

Lista wzajemnych świadczeń jest długa. Uniwersytet i Rossmann będą wspólnie rozwiązywać problemy naukowe, badawcze i technologiczne, a także wymieniać się specjalistami i inżynierami podczas seminariów i konferencji. W planach jest stworzenie m.in. programów dydaktycznych. Ponadto obie strony będą wzajemnie udostępniać infrastrukturę techniczną, aby podnosić jakość kształcenia kadr menedżerskich i inżynierskich oraz pracowników naukowo-badawczych.

Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. Konsekwentnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Cieszymy się, że do grona dotychczasowych Partnerów - takich jak PwC, KGHM czy Fujitsu, dołącza firma o tak ugruntowanej pozycji rynkowej. To niezwykła szansa dla naszej kadry akademickiej oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego- mówi prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

_MGL4524

Prezes Rossmann i Rektor UŁ prof. A. Różalski (fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ)

Jeszcze w lutym odbędzie się cykl spotkań naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego z przedstawicielami kluczowych departamentów firmy Rossmann (IT, HR, logistyka, marketing), które pozwolą na identyfikację priorytetowych obszarów współpracy nauko-badawczej i zakreślenie szczegółowych działań.

Jednym z bardzo wymiernych efektów współpracy będzie także nowoczesna i przyjazna przestrzeń coworkingowa dla wszystkich studentów (blisko 200 m2), którą firma Rossmann zaaranżuje w najbliższym czasie w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie to niezwykle przyjazna, nowoczesna i atrakcyjna przestrzeń sprzyjająca kreatywności i twórczemu myśleniu - miejsce otwarte dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

W ramach współpracy planowane są także doktoraty wdrożeniowe realizowane przez pracowników firmy Rossmann na UŁ. Doktorat wdrożeniowy to praca badawcza doktoranta, która ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Badania są prowadzone pod okiem pracodawcy, u którego młody naukowiec jest zatrudniony. To daje gwarancje praktycznego zastosowania wyników w przemyśle, biznesie i wielu innych dziedzinach życia. Środki finansowe będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, wykorzystywanej podczas przygotowania rozprawy doktorskiej i na stypendium doktoranckie. Program MNiSW jest skierowany do osób rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej, ale to uczelnie są wnioskodawcami, zgłaszając do udziału w programie przyszłego doktoranta.

Firma Rossmann niebawem zostanie Partnerem programu stażowego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, realizowanego w ramach projektu STUDENTS’ POWER. W latach 2020-2023 wysokiej jakości płatne staże odbędzie blisko 2200 studentów.

Każdy stażysta ma przewidziane 240 godzin pracy (min. 20 godzin w tygodniu).

***

Rossmann jest najbardziej znaną siecią drogerii w kraju i jednocześnie liderem w branży chemiczno-kosmetycznej. Zaufały nam miliony Polaków - i to dosłownie, bo tylko w ciągu jednego dnia zakupy robi u nas ponad 810 tysięcy klientów. W 2018 roku świętowaliśmy nasze 25-lecie w Polsce.

Dziś Rossmann to 1400 sklepów, trzy magazyny: w Łodzi, Grudziądzu i Pyskowicach, a także centrala i Centrum Informatyczne w Łodzi. Najbardziej jednak szczycimy się stworzeniem prawie 20 tys. miejsc pracy w całym kraju. Cały czas poszukujemy nowych członków ekip sklepowych, ale również specjalistów w dziedzinie logistyki, IT i innych obszarach, w których rozwijamy się szczególnie dynamicznie.

Od lat chętnie współpracujemy ze studentami. Jesteśmy zaangażowani w programy: „Młodzi w Łodzi” i „Praktykuj w Łodzi”. Od 2012 r. firma Rossmann przyjęła ponad 140 praktykantów. Większość z nich dostała w firmie pracę. Angażujemy się w takie wydarzenia jak Targi Pracy UŁ, Łódzkie Dni Informatyki czy WorkShow – Branżowe Targi Pracy.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia w centralnej Polsce – niemal 30 000 studentów i ponad 3500 pracowników naukowych i administracyjnych. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych. Więcej informacji na www.uni.lodz.pl.


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Tagged , , .