Uroczysta inauguracja IV edycji projektu „MENTORING – ABSOLWENT VIP”

W dniu 13 grudnia br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyła się uroczysta inauguracja czwartej edycji projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. W projekcie weźmie udział elitarne grono menedżerów największych firm w Łodzi i regionie, w tym m.in. Mikołaj Ługowski – Dyrektor Zarządzający Nordea Operations Center, Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krystian Bestry – Prezes Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów Uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.

Na zaproszenie Rektora, prof. Antoniego Różalskiego, odpowiedziało kilkadziesiąt osób – absolwentów Uczelni, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji. Spośród nadesłanych do 15 listopada br. aplikacji wyłoniona została grupa 34 studentów, którzy trafią pod skrzydła mentorów.

Wczorajsza uroczystość była okazją do pierwszego spotkania 34 par „mentor – student” oraz zaprezentowania efektów realizacji programu Absolwent VIP UŁ, który poprzez budowanie trwałych relacji z absolwentami zacieśnia więź Uczelni z otoczeniem biznesowym. Dzięki współpracy z ekspertami wywodzącymi się z Uniwersytetu Łódzkiego, podejmowane są działania w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.

Czwarta edycja projektu „MENTORING – Absolwent VIP” potrwa do 30 czerwca 2017 r.
Przez okres pięciu miesięcy 34 pary „uczeń – mistrz” będą poznawać się, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie wypracować model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. To unikatowa szansa dla studentów by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów
to znakomita okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych łódzkich żaków.

Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji z wydarzenia, dostępnej tutaj.

Tagged .