Virtual Open Day at British International School in Lodz

Brytyjska szkoła w sercu Łodzi – Dzień otwarty w BISUL

British International School of the University of Lodz to placówka, która jako jedyna w centralnej Polsce prowadzi edukację dla dzieci od 2,5 do 18 roku życia. Etapy kształcenia obejmują przedszkole (Foundation), szkołę podstawową (Primary School) oraz szkołę średnią (Secondary School), zapewniając uczniom edukację na światowym poziomie. Szkoła zapewnia możliwość zdobycia kwalifikacji takich jak Cambridge IGCSE, Cambridge International AS i A-level, które dają możliwość studiowania na najbardziej prestiżowych uczelniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Aktualnie BISUL podlega procesowi akredytacji międzynarodowego Diploma Programme aby zgodnie z założeniem od nowego roku szkolnego umożliwiać swoim uczniom zdawanie międzynarodowej matury IB.

Wirtualny dzień otwarty

By wziąć udział w Virtual Open Day at British International School in Lodz wystarczy się zarejestrować, wysyłając mail na adres interschool@interschool.uni.lodz.pl. W wiadomości należy umieścić swoje imię, wiek dziecka oraz preferowany język komunikacji (angielski lub polski). W odpowiedzi zostaną przesłane wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią udział w wirtualnym spotkaniu, zaplanowanym na 15 maja, jakie odbędzie się za pomocą aplikacji Zoom. Podczas dnia otwartego uczestnicy zobaczą film prezentujący infrastrukturę szkoły, poznają najważniejsze informacje na temat BISUL i poszczególnych etapów kształcenia, wezmą również udział w sesji pytań i odpowiedzi, która dostarczy pogłębionych informacji na temat placówki.

Na spotkanie z przedstawicielami British International School of the University of Lodz należy zarezerwować sobie godzinę.

Społeczność BISUL tworzy obecnie 140 uczniów z 25 krajów (m.in. Japonii, Indii, USA, Tajwanu czy Belgii), kształcących się pod opieką ponad 40 doświadczonych nauczycieli. Razem z rodzicami stanowią oni na co dzień bliską, zaangażowaną wspólnotę, dzięki której dzieci otrzymują bezpieczną przestrzeń do zdobywania umiejętności niezbędnych w realizacji satysfakcjonującej kariery zawodowej i życia. Doskonałe zaplecze edukacyjne i różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że oferta British International School of the University of Lodz jest unikatowa zarówno w Łodzi, jak i w całym regionie.

BISUL została założona przez Uniwersytet Łódzki w roku 2013 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na międzynarodową edukację w Łodzi. Od tamtego czasu prowadzi ścisłą współpracę z uczelnią, opierając się na jej doświadczeniu, ekspertyzie, zapleczu naukowym oraz kontaktach ze specjalistami. Wspólnie zapewniają kompleksowe wykształcenie dla dzieci ekspatów oraz – coraz częściej – Polaków, ceniących wysokie standardy akademickie i prawdziwie międzynarodowe doświadczenie edukacyjne. Od stycznia BIUSL funkcjonuje w nowej siedzibie przy. ul. Fabrycznej 4 – w bezpośrednim sąsiedztwie znanej na całym świecie Łódzkiej Szkoły Filmowej.


Virtual Open Day at the British International School of the University of Lodz (BISofUL)

International education, a multicultural community, experienced teachers, and a friendly atmosphere – these are just a few advantages of the British International School of the University of Lodz. BISofUL is the only private school in Lodz and the surrounding area, where students have the opportunity to study according to the English National Curriculum. On the 15th of May at 5 pm, interested parents and children will have the chance to take part in a virtual meeting to learn more about the educational facilities, curriculum, structure of the school, teachers, and many other things. Participants will also have an opportunity to engage in a conversation with the Heads of Section and ask them more questions.

British International School of the University of Lodz

The only school in central Poland that provides education for children from beginning to end. The youngest pupils are 2.5 years old and the oldest ones are close to 19. BISofUL comprises a preschool, primary school, and secondary school, providing world-class education at all stages. The school provides the opportunity to acquire qualifications such as Cambridge IGCSE, Cambridge International AS, and A-levels, which are recognised and accepted by the most prestigious universities all around the world. Currently, BISofUL is subject to the process of accreditation of the international Diploma Programme in order to enable its students to pass the International Baccalaureate IB as of the new school year.

To participate in the Virtual Open Day at British International School in Lodz, simply send an email to interschool@interschool.uni.lodz.pl to register. In a message, please provide your  name, the age of your child, as well as your preferred language of communication (English or Polish). In response, you will be given login details for a Zoom meeting. During the meeting, you will be able to see the school’s infrastructure, learn the most important information about BISofUL and each stage of education, as well as ask any questions you might have.

The meeting will take approximately one hour.

The BISofUL community currently consists of 140 students from 25 countries, being educated under the care of nearly 40 experienced teachers. Working in tandem with parents, they form a close and committed community that helps to provide a safe and encouraging environment in which to learn and develop. The excellent educational facilities, as well as the variety of extracurricular activities, distinguish the offer of British International School of the University of Lodz from other educational institutions in Lodz and the region.

British International School of the University of Lodz (BISofUL) is a private school established by the University of Lodz in 2013, in response to the growing need for international education in Lodz and the surrounding area. Since that time, BISofUL has cultivated a strong bond with the University of Lodz, which supports the school with experience, expertise, and provides access to world-class specialists. BISofUL and UL provide a comprehensive education for expats’ children, but also – now more than ever – for Polish families for whom high academic standards and truly international education is very important. Since January BISofUL has been operating in its new seat at Fabryczna 4 – in the immediate vicinity of the world-famous Lodz Film School.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Tagged , , , .