Wyniki rekrutacji do V edycji projektu mentorskiego

Znamy wyniki procesu rekrutacyjnego do V edycji projektu mentorskiego realizowanego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Wszystkim osobom, które złożyły aplikacje serdecznie dziękujemy za zainteresowanie flagowym projektem Uniwersytetu Łódzkiego.

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostali dopasowywani do poszczególnych mentorów. Kluczowe dla oceny poszczególnych kandydatów było uzasadnienie chęci udziału w projekcie mentorskim zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowymi kryteriami oceny były między innymi wyniki w nauce oraz aktywność społeczna. Ostateczna decyzja każdorazowo podejmowana była przez konkretnego mentora.

Projekt mentorski na UŁ realizowany w ramach Programu Absolwent VIP jest skierowany do najzdolniejszych studentów, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy, dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach.

Na czym polega i w jakie możliwości wyposaża mentoring?

Mentee. Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb. Wśród 31 mentorów czekających na Wasze aplikacje nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR.

Uroczysta inauguracja V edycji odbyła się w dniu 7 grudnia br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi o godz. 14:00. Mentorzy i wybrani przez nich studenci będą współpracować podczas regularnych spotkań w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do udziału w V edycji projektu mentorskiego Absolwent VIP UŁ!

Oto pełna lista par mentor-mentee:

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy, lub telefoniczny z Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ: tel. 42 635 41 76, e-mail: absolwent@uni.lodz.pl.